A A A
 

Článok

Občania, ktorí majú akýkoľvek elektrošrot alebo veľkoobjemový odpad /nábytok/, môžu tieto po dohode s pracovníkmi obecného úradu doviesť do zberného dvora na ulici J. Hollého.

Dňa 16.1.2017 t.j. v pondelok sa vyvážajú plasty a jedlé oleje /nie motorové/.