A A A
 

Článok

Občania, ktorí majú akýkoľvek elektrošrot alebo veľkoobjemový odpad /nábytok/, môžu tieto po dohode s pracovníkmi obecného úradu doviesť do zberného dvora na ulici J. Hollého.

Dňa 24.3.2017 t.j. v piatok sa bude vyvážať elektrošrot.

Dňa 27.3.2017 t.j. v pondelok sa bude vyvážať nábytok.