A A A
 

Článok

Občania, ktorí majú akýkoľvek elektrošrot alebo staré pneumatiky, môžu tieto po dohode s pracovníkmi obecného úradu doviesť do zberného dvora na ulici J. Hollého.

Dňa 16.8.2016 sa budú vyvážať plasty a jedlé oleje, nie motorové.