A A A
 

Článok

Občania, ktorí majú akýkoľvek elektrošrot alebo staré pneumatiky, môžu tieto po dohode s pracovníkmi obecného úradu doviesť do zberného dvora na ulici J. Hollého.

Dňa 16.9.2016 t.j. v piatok sa budú vyvážať plasty a jedlé oleje, nie motorové.

Dňa 14.9.2016, t.j. v stredu o 16,00 hod. bude na obecnom úrade zasadnutie obecného zastupiteľstva.