A A A
 

Článok

Občania, ktorí majú akýkoľvek elektrošrot alebo veľkoobjemový odpad /nábytok/, môžu tieto po dohode s pracovníkmi obecného úradu doviesť do zberného dvora na ulici J. Hollého.

Dňa 15.8.2017 t.j. v utorok sa budú vyvážať plasty a jedlé oleje.