Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebné

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť
 žiadosť - malý zdroj znečistenia.PDF (300.5 kB) (300.5 kB)

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd
 Žiadosť na studňu.PDF (996.7 kB) (996.7 kB)

Žiadosť o vydanie s t a v e b n é ho p o v o l e n i a
 __iados___o_SP.pdf (225.7 kB) (225.7 kB)

 __iados___o_SP.docx (21.3 kB) (21.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na o d s t r á n e n i e stavby
 __iados___o_BP.pdf (126 kB) (126 kB)

 __iados___o_BP.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Žiadosť o z m e n u stavby pred jej dokončením
 __iados_____zmena_stavby.pdf (122.6 kB) (122.6 kB)

 __iados_____zmena_stavby.docx (13.3 kB) (13.3 kB)

Ohlásenie z m e n y v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
 N__vrh_na_zmenu_v_u____van___stavby.pdf (124.5 kB) (124.5 kB)

 N__vrh_na_zmenu_v_u____van___stavby.docx (14 kB) (14 kB)

Návrh na vydanie ú z e m n é h o rozhodnutia o umiestnení stavby
 N__vrh_na___R.pdf (206.8 kB) (206.8 kB)

 N__vrh_na___R.docx (18.8 kB) (18.8 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby podľa § 79 zák.č.50/1976Zb. a na vydanie rozhodnutia
 N__vrh_na_KR.pdf (135 kB) (135 kB)

 N__vrh_na_KR.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

OHLÁSENIE stavebných úprav / udržiavacích
 Ohl__senie_stav.__prav_udr__.pr__c.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

 Ohl__senie_stav.__prav_udr__.pr__c.docx (15.6 kB) (15.6 kB)

Žiadosť o rozkopávku cesty
 rozkopavka cesty.pdf (70.9 kB) (70.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (992.9 kB) (992.9 kB)

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby
 Ohl__senie_Drobnej_reklamnej_stavby.pdf (132.8 kB) (132.8 kB)

 Ohl__senie_Drobnej_reklamnej_stavby.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohl__senie_drobnej_stavby.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

 Ohl__senie_drobnej_stavby.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka